Σύστημα στον τελευταίο όροφο 5 kWp, Fam ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ, Κατερίνη με καθαρό μέτρησης