Τι είναι το Netmetering

Το Net Metering (αυτοπαραγωγή) είναι ένα μοντέλο για τον συμψηφισμό ηλεκτρικής ενέργειας (συνήθως) μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ή μικρών αιολικών πάρκων. Η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται μέσω ενός μετρητή διπλής κατεύθυνσης στο δίκτυο και συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη.

Εάν παράγεται περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνεται, μεταφέρεται το περίσσευμα στην επόμενη περίοδο μέτρησης.